תקנון האתר

תקנון, תנאי שימוש ורכישה באתר מוניקה פכטר

(עודכן לאחרונה בתאריך ספטמבר 2020)

ברוכה הבאה לאתר החברה מרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר!

תנאי השימוש, כפי שיפורטו להלן, מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת הכניסה לאתר לרבות רכישה באמצעותו, האחריות על המוצרים המוצעים למכירה (ככל שיש להם אחריות כזו), מועדי אספקתם, מדיניות המחירים הנוהגת, באילו תנאים את רשאית לבטל עסקאות שביצעת באמצעות האתר ופרטים חיוניים נוספים. 

מוניקה פכטר מזמינה ומאשרת לאורחיה וללקוחותיה גישה ורכישה דרך האתר בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן בתקנון זה (להלן: “התקנון“) והנך מתבקשת לקרוא את תנאי השימוש והרכישה בקפידה, שכן, הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. תנאים אלה מנוסחים בלשון נקבה אך פונים אל נשים וגברים כאחד. 

על מנת להמשיך בהליך הרכישה עליך לסמן את התיבה המתאימה כי קראת והנך מאשרת את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים. אם אינך מסכימה לתנאים הללו, לא תוכלי להשלים את הליך הרכישה באמצעות האתר. 

1.תנאים כללים

 • האתר מספק מידע על טיפולים קוסמטיים ואסתטיים שעומדים ברשות הלקוחות במרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר ומהווה חנות וירטואלית לרכישת מוצרי קוסמטיקה וטיפוח הנמכרים על ידי החברה, המיועדים ללקוחות מוניקה פכטר.
 • החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע השלם והמדויק, אולם עשויים להיות שינויים ו/או להופיע באתר אי דיוקים ו/או שגיאות, בתום לב והחברה לא תישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.
 • האתר בבעלות של מוניקה פכטר ח.פ. 319579298, ( להלן: “,מוניקה פכטר” ו/או “החברה“) המשמש בנוסף כחנות וירטואלית  לרכישת מוצרים קוסמטיים (להלן: “האתר” ו/או “החנות“).
 • האתר מנוהל ומפועל על ידי מרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר מרחוב לוי אשכול 2- רעננה. בכל שאלה הנוגעת לאתר מוניקה פכטר תוכלי לפנות אל שירות הלקוחות באמצעות טלפון מס’ 09-7450172 או בוואטסאפ למס’ טלפון      052-8028136  או בדואר אלקטרוני monicapa@netvision.net.il  בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 ל- 16:00, וביום ו’ בין השעות 08:00 ל-13:00.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי, החברה תהא רשאית למנוע לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט גישתך לאתר מוניקה פכטר ושומרת לעצמה את הזכות לבטל את זכאותך לבצע עסקאות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) אם השתמשת בשירותי אתר מוניקה פכטר לביצוע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה; (2) אם הפרת את תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שתציע החברה; (3) אם את חייבת כספים לחברה לא פרעת את חובך, למרות שחלף המועד הרגיל לתשלומו; (4) אם כרטיס האשראי שברשותך נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 • רישומי המחשב של החברה בדבר פעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. אם אינך מסכים לתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לאתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לתקן את התקנון מידי פעם בפעם, בלי להודיע על כך מראש. התנאים החדשים יפורסמו באתר מימי לוזון וייכנסו לתוקף עם פרסומם.
 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכול, בלא צורך להודיע ללקוחותיה על כך מראש.
 • החברה רשאית מכל סיבה שהיא, להפסיק בכל עת את מתן השירותים באמצעות האתר כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • החנות שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים בתקנון בכל עת. הנוסח האחרון הוא המחייב. באחריות המשתמשת להתעדכן מפעם לפעם בנוסח התקנון העדכני.

2.המוצרים המוצעים באתר ומחיריהם

 • כל התמונות המוצגות באתר  הינן להמחשה. חלקן הן תמונות ממוחשבות וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה, לבין המוצרים בפועל. ככל שנפלה טעות כלשהי כגון בתיאור הפריט או במחירו, הדבר לא יחייב את החברה, ובכל מקרה החברה לא תישא באחריות כלשהי העולה על ערך הפריט הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או תוצאתי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה על מנת להציג תמונות מדויקות ומידע מדויק ככל האפשר.
 • המכירה דרך האתר הינה בכפוף למלאי הקיים במחסני החברה. החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מלאי  המוצרים  המוצגים האתר אך ייתכן חוסרים ומקרים של אזלות במלאי.  מוניקה פכטר אינה מתחייבת להחזיק בכל עת מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 • המחירים הנקובים באתר הינם בש”ח (שקלים חדשים) ותקפים עד לסוף יום העבודה בלבד. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ ואינם כוללים דמי משלוח.
 • החברה משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים ודמי המשלוח באתר בזמן אמת (להלן: “המחירים”). עם זאת, המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין המחיר בעת איסוף המוצר לעגלת הקניה לבין עת השלמת הליך הזמנה. אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת ו/או קשורה לפערי המחירים כאמור.
 • מוניקה פכטר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים שבאתר ואת דמי המשלוח ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתה הבלעדי. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנה.
 • מוניקה פכטר רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מוניקה פכטר תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. החברה תהא רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מידי וללא הודעה מוקדמת.
 • ככלל לא יינתנו כפל הנחות/הטבות על פריטים הנמכרים באתר (אלא אם יצוין אחרת). בכלל זה, לא ניתן יהיה לממש קופונים (קוד מימוש) המקנים הנחה ו/או הטבה כלשהי בגין פריטים בסייל. תנאי המימוש של הקופונים ו/או מבצעים מתחלפים כפי שיפורט עם פרסום הקופונים ו/או המבצע. מובהר כי, במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה/הטבה או תוך שימוש בקופונים (קוד מימוש), הסכום שיוחזר ללקוחה יהיה הסכום ששילמה בפועל לאחר הנחה/הטבה, לא יינתן החזר על קופונים, שהינם קוד מימוש.

3. הזמנה ורכישת מוצרים באתר מוניקה פכטר –

 • תנאי השימוש באתר שלהלן, מגדירים, בין השאר, את אופן השימוש באתר וכן מסדירים את אופן הזמנת המוצרים. כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מבקר, לקוחה המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר בין אם דרך מחשב, נייד או כל דרך אחרת, (להלן: “המזמינה” ו/או “המשתמשת” ו/או “הלקוחה”), מצהירה, מסכימה ומתחייבת לעמוד בכל התנאים בתקנון.
 • רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות.
 • מילוי פרטי המזמינה לרבות אמצעי התשלום, ייחשבו לביצוע הזמנה מחייבת (להלן: “ההזמנה”).
 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות הודעת אימות אשר תשלח לדואר האלקטרוני של המזמינה לאחר ביצוע ההזמנה (להלן: “הודעת אימות”).
 • מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המזמין בלבד. מוניקה פכטר לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.  מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותה לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.
 • ניתן לשנות את המוצרים הנבחרים בהזמנה עד למועד ביצוע ההזמנה. כל שינוי מאוחר יותר יהיה כפוף לתנאים לביטול הזמנה המפורטים להלן.
 • החברה לא תספק את המוצרים שהוזמנו אם ההזמנה לא נקלטה במחשביה או נקלטה באופן משובש וזאת גם אם מקור התקלה במחשבי החברה. אם לא תתקבל פניה מהחברה, טלפונית או באמצעות דואר אלקטרוני, בתוך יום עסקים אחד, ממועד שליחת ההזמנה, יש להניח כי חלה בה תקלה. במקרה כזה מומלץ כי תפני לחברה לברר את מקור התקלה.
 • אם אזל מוצר שהזמנת מהמלאי, נציג החברה ייצור עימך קשר טלפוני או באמצעות המייל והחברה שומרת לעצמה את הזכות להציע לך מוצר חלופי אחר. אם תתקבל הצעת החברה כאמור, הזמנתך תעודכן מחדש. אם תסרבי לקבל את הצעת החברה, תבוטל הזמנתך וכרטיס האשראי או חשבון ה-PayPal שלך יזוכו.
 • למען הסר ספק יובהר כי המכירה של מוצרים באתר מוניקה פכטר לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים).

4.אופן ביצוע התשלום 

 • הרכישה באתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי מכל סוג ו/או באמצעות חשבון בשירות ארנק אלקטרוני PayPal ו/או BIT  של בנק הפועלים ו/או PAY של בנק לאומי.
 • לאחר אישור עסקה הזמנת פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אליך אישור באמצעות דואר אלקטרוני על קליטת פרטי הזמנתך. יובהר כי אישור זה אינו מחייב לספק את המוצרים ומעיד אך ורק כי פרטי הזמנתך נקלטו.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברת האשראי או PayPal או כל אמצעי תשלום אחר תקבל המזמינה הודעה מתאימה וחשבונה לא יחויב בגין העסקה. נציג החברה או האתר יצור אתך קשר לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום מסוים, להתיר את השימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום אחרים שהחברה תכבד.
 • האחריות הינה על המזמינה להודיע לחברה בכל מקרה של חיוב בטעות על ידי חברת האשראי או PayPal או כל אמצעי תשלום אחר, על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

5.אספקת המוצרים ודמי משלוח 

 • החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, בכפוף לקבלת מלוא התשלום באמצעות כרטיס האשראי, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה ובדרך שליחות שיבחר המזמינה.
 • בנוסף למחיר המוצרים אשר בהזמנה, תחויב המזמינה בדמי משלוח. סכום דמי המשלוח יופיע בתום הליך ההזמנה בהתאם לסכום ההזמנה ובהתאם לדרך המשלוח אותה בחרה המזמינה .
 • ניתן  לקבל את המוצר במשלוח באמצעות חברת שליחים, נקודת איסוף או איסוף עצמי כפוף לתנאים משלוח הזמנה המפורטים להלן.
 • דמי משלוח – רכישה מעל 350₪ באתר, תהא פטורה מתשלום דמי משלוח. רכישה מתחת ל–.350₪ כרוכה בתשלום דמי משלוח של 39₪ כפי שמפורט באתר. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. ועבור שיטת משלוח איסוף עצמי לא ייגבה תשלום מהלקוחה.
 • החברה תפעל כמיטב יכולתה לספק את ההזמנה במהירות והמוצרים ישלחו תוך 3-7 ימי עסקים (א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג) מיום קליטת ההזמנה ואישורה.
 • המשלוחים המבוצעים על ידי חברת משלוחים יבוצעו בהתאם לתנאי חברת המשלוחים. למזמינה לא תיהי כל טענה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב עיכובים ושיבושים באספקה במקרה כאמור.
 • במקרים בהם הזמנה, כולה או חלקה, תחזור לחברה בגלל פרטים מוטעים שנמסרו על ידי המזמינה, תחויב המזמינה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 
 • על המזמינה להודיע מידית לחברה אם ההזמנה, כולה או חלקה, לא סופקה בתקופת האספקה, במקרה כאמור, זמן אספקה חדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
 • ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים מהמרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר הממוקד בעיר רעננה. במקרה זה, תישלח למזמינה הודעת SMS או וואטסאפ על כך שהחבילה עם המוצר/ים מוכנה וממתינה לאיסוף. במקרה כזה הלקוח לא יחויב בדמי משלוח.
 • בעת איסוף עצמי של המוצרים יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה. יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
 • החברה אינה אחראית על עיכובים ו/או שיבושים של אספקת המשלוח בנסיבות העולות כדי כוח עליון ו/או בנסיבות אחרות שאינן בשליטתה, כגון שביתות ו/או תקלות, לרבות אך לא רק תקלות במערכת המחשב ו/או הטלפון ו/או שירות הדוא”ל. כן עלולים להיווצר עיכובים במועדי האספקה של עד שלושה ימי עסקים עקב ריבוי הזמנות ומשלוחים בעת ימי מכירה מיוחדים באתר. עיכובים כאמור אינם באחריות החברה ולא תהא ללקוחה כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

6.  מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה

בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואגת חברת מוניקה פכטר לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוקי הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות ותקנות לרכישת תמרוקים.

בהתאם להוראות מדיניות החזרת המוצרים הזו, חוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק”) ונוהלי משרד הבריאות הרוכש יהיה רשאי להחליף או להחזיר מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או בצלופן באופן המעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשה בו כל שימוש, ניתן להחזיר תוך 7  יום מיום קבלת המוצר.

למען הסר ספק, לא תתאפשר החזרת המוצרים והחוק והנוהלים אוסרים על החזרתם:

 1. טובין פסידים: מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן.
 2. לא ניתן החזר עבור מוצרים בעלי חיי מדף קצרים.
 3. תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו), טובין שהוזמן במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
 4. ביטול עסקה לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששוויים פחות מ-50 ₪.  

 

בהמשך לכך, ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים תאפשר רק כאשר המוצר/ים הוחזרו באריזתם המקורית, כאשר המוצר שלם ואינו פגום, ללא פגיעה או נזק, ובלא שנעה בו כל שימוש. מוצר אשר יוחזר ואינו עומד בתנאי סעיף זה, לא יזכה את המזמינה בהחזר כספי ו/או בכל זיכוי אחר לרבות שובר זיכוי.

 • אם פתחת את אריזת המוצר, השתמשת בו או צרכת אותו, לא תוכלי להחזירו אלא אם כן היה המוצר מקולקל או פגום. לחברה שיקול הדעת הבלעדי באשר למצב המוצר שהוחזר.
 • לעניין פגם שנפל במוצר, במידה והמזמינה לא הודיעה לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו, ייחשב הדבר כהודעה כי לא נפל פגם במוצר ומזמינה לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 • בביטול עסקה עקב פגם, אי התאמה במוצר שסופק למוצר שהוזמן תחזיר החברה בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הרוכש, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום נוסף. 
 • במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר החברה בתוך 7 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיה בהתאם להוראות החוק. בגין ביטול תשלום שבוצע באמצעות כ.א – תחויב בנוסף עמלת סליקה כפי שאנו מחויבים בחברת האשראי. הרוכש מתחייב להחזיר את המוצר בעברת אישית או ע”י שליח. עלות ההחזרה של המוצר לחברה תחול על הרוכש ותשולם על ידו. 
 • במקרה של ביטול עסקה/החזר כספי לאחר קבלת המשלוח, הלקוחה לא תהיה זכאית להחזר בגין דמי משלוח ששולמו על ידו (ככל ששולמו).
 • מוצרים שנרכשו בתנאי “מכירה מיוחדת” (למשל 1+1, מוצר שני ב-50%, מוצר מתנה ברכישה מוצר), יוחזרו על פי אותם תנאי הרכישה (בהחזרה של כל המוצרים), ככל שיוחזרו רק חלק מהמוצרים, החזר כספי ו/או זיכוי (לפי העניין) יינתן בהתאם לשיעור ההנחה היחסי שניתן בפועל בגין המוצר, בעת הרכישה.
 • אם רכשת מספר מוצרים וזכית בקבלת הטבה/הנחה במחיר, בעת החזרת חלקית של הרכישה ההנחה/הטבה מתבטלת ועליך לשלם את מחירם המלא.
 • מובהר ומוסכם כי מוצרים בהנחה אינם ניתנים להחזרה וכי לא יינתן החזר כספי בגין מוצר אשר לא נתנה בגינו תמורה כספית כגון מתנות. 
 • לא ניתן לממש זיכויים באתר.

7.מבצעים, הטבות והנחות

 • אין לך זכות קנויה ליהנות ממבצעים, הטבות והנחות באתר מוניקה פכטר. כל שינוי בפרטי הזמנתך או במחירה, תהיה סיבתו אשר תהיה, יגרור אחריו בדיקה מחודשת של זכאותך למבצע, הטבה או הנחה.
 • אם רכשת מוצר והיית זכאית לקבלת הטבה ו/או מתנה בגין רכישתו, אולם מוצר זה לא נמצא במלאי, לא תהיי זכאית לאותה הטבה; אם החלפת מוצר, שרכישתו לוותה במבצע, במוצר חלופי שאינו מזכה במבצע, לא תהיי זכאית להטבה שנלוותה לרכישת המוצר המקורי; אם סכום הזמנתך פחת, יכול שתישלל זכאותך למבצע, הנחה או הטבה שהיו מוקנים לך אלמלא פחת מחיר ההזמנה.

8.פרטיות

 • יובהר כי החברה אוספת מידע הכולל שם, מען, פרטי התקשרות לרבות כתובת דוא”ל לצורך אספקת שירות הרכישה באמצעות האתר או החברה, עיבוד הזמנות ומשלוחים, הזמנת מוצרים, קידום מוצרים והתקשרויות עתידיות.
 • רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשם לכך שמידע אודות פרטיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיו יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של החברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמשת רשאית לדרוש מהחברה בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע. המשתמשת מוסרת את פרטיו מרצונה החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליה חובה חוקית למסור את המידע אודותיה. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמשת בלבד. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 • יתכן ויעשה שימוש בפרטים שמסרת לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. במקרה כזה, הנתונים לא יכללו כל מידע אישי ולא ניתן יהיה לזהותך.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ומידע המזהה אותך אישית, אשר נרשם בעת פעילותך באתר החברה, למעט במקרים שהפרת את הוראות תנאי השימוש או כל הסכם בינך לבין החברה או אם ביצעת באמצעות אתר החברה, או בקשר עמה, פעולות בניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה; אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי או שמסירת הפרטים מתבצעת על-פי כל דין אחר;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה; בכל מקרה של מסירת מידע כאמור לעיל, לא תהיה לך כל טענה או דרישה כלפי החברה ו/או מטעמן בקשר למסירת הפרטים כאמור.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע אודותיך, וכל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה על ידי אדם כלשהו.
 • הנך רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה לעיין, לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת  monicapa@netvision.net.il  ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש החברה.

9.אחריות

 • חברת מוניקה פכטר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשת ו/או למזמינה ו/או לגולשת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר ו/או רכישה באמצעות האתר.
 • החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעת שיתקבלו או יישלחו באמצעות האתר (לרבות על ידי משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות אלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו, השפעתו על המחשב המשתמש, כל נזק ו/או אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיוצב’, תוצאות ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמשת או לכל צד שלישי אחר בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו על ידו.
 • חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר מוניקה פכטר, למעט מחירם, מקבלת החברה מיצרני המוצרים בארץ ומחו”ל והיא מזינה אותו אל האתר כפי שהוא .
 • למען הסר ספק, הבלוג המופיע באתר מוניקה פכטר הינו בלוג המכיל תוכן ומאמרים בתחומי בריאות, אסתטיקה, קוסמטיקה ויופי. כל המידע, המאמרים והתכנים המופיעים בבלוג נועדו למטרת אינפורמציה בלבד ואינם מהווים המלצה רפואית, חוות דעת או תחליף להתייעצות עם מומחה. שימוש וקריאה בבלוג אינו מחליף את אחריות המשתמש והגולש לקבלת ייעוץ על ידי גורם רפואי מוסמך ובכפוף לתנאי תקנון האתר. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק בריאותי  ולפיכך לא תוכלי לבוא לחברה ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע הניתן באמצעות אתר.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם לכן במישרין או בעקיפין בשל איחור באספקה, או כתוצאה מכך שהמוצרים, אשר סופקו לכם היו פגומים, מקולקלים או לא תקינים – אלא אם כן ארע הפגם בשל רשלנות רבתי מצידה של החברה. במקרה זה תהיה אחריות החברה ואו מי מטעמה מוגבלת לסכום השווה למחיר המוצר.
 • המשתמשת מצהירה כי ידוע לה כי בשימוש באתר ו/או בפלטפורמות נלוות, היא עשויה להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הצעות להנחות ו/או מבצעים ספונטאניים. אתר מוניקה פכטר רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמשת מוותרת מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו’ אלו ועל המשתמש לוודא תנאים אלו ישירות מול המפרסם.
 • חברה מוניקה פכטר רשאית להסיר ו/או לשנות ו/או להוסיף תכנים, פיטצ’רים, הגבלות, תכונות, וכל פעולה אחרת שתוסיף או תשנה את נראות השימוש, הפעלתו, דרך פעולתו ובכלל – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותה של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, תקלות – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. בכל מקרה כאמו, החברה לא תישא באחריות כלשהי. 

10.קישורים ומידע פרסומי באתר

 • בשימוש באתר מוניקה פכטר  יכול שיוצג בפניך מידע מסחרי-פרסומי מצדדים שלישיים. החברה אינה יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע האמור, לפיכך לא תוכלי לבוא לחברה ו/או מי מטעמה בכל טענה, דרישה או תביעה בגין אובדן, הפסד או נזק ישירים או עקיפים הנובעים מהסתמכות או שימוש במידע זה. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע בשירותים, שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם תגיע באמצעות קישורים מהחברה או בעקבות ביקורכם באתר.

11.קניין רוחני

 • כל זכויות הקניין הרוחני באתר מוניקה פכטר, לרבות השם “מוניקה פכטר” ו/או שמה של החברה ו/או פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, עיצובה הגרפי של האתר, הנתונים באתר (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד’), וכל פרט אחר הקשור בהפעלת האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד.
 • ככל שיש סימני מסחר שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה על ידי החברה ו/או באמצעות האתר, כי אז סימני המסחר הינם רכושן של אותן החברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר מוניקה פכטר, ברשימות המוצרים המופיעים בה או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להציג ו/או לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות ו/או טקסטים) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי הרשאה מפורשים, אם וככל שתינתן הרשאה כאמור.
 • אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר מוניקה פכטר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
 • כל הפרה, ישירה או עקיפה, על ידי המשתמש או על ידי צד ג’ מטעמו או מטעם אחר, בכוונה או ברשלנות, הינם אסורים בהחלט ועלולים לגרום לחברה מוניקה פכטר, למנהליו, לבעליו, לעובדיו, לספקים הקשורים עמו או צד ג’ מטעמם נזקים שונים ורבים. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות באופן מיידי, עם דרישה ראשונה, את מוניקה פכטר ו/או נושאי משרה ו/או בעליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שתגרם כאמור.

12. שמירה על סודיות /אבטחת מידע

 • החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור מכל משמר סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה, העברת הנתונים מהאתר מתבצעת בצורה של פרוטוקול מוצפן ומאובטח.  SSL חברת אינטרספייס טרנזילה היא החברה הסולקת את כרטיסי האשראי והסליקה נמצאת באחריותה.
 • יובהר כי החברה אינה אוגרת את מספרי כרטיס האשראי.
 • על אף האמור, במקרים אשר אינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, למזמינה או גולשת באתר, אם מידע זה יאבד או יעשה בו שימוש לא מורשה.

13. דין ושיפוט

 • הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (מוניקה פכטר ח.פ. 319579298 והלקוח) בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
 • היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ”ש מוסמך בעיר כפר סבא בלבד. יחולו דיני משפט במדינת ישראל בלבד.