תקנון ומדיניות של המרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר

תקנון ומדיניות של המרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר

(עודכן לאחרונה בתאריך ספטמבר 2020)

ברוכה הבאה למרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר!

תנאי רכישה ומדיניות, כפי שיפורטו להלן, מגדירים את זכויותיך והתחייבויותיך בעת רכישה טיפולים ו/או מוצרים במרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר (לא באתר) המהווים את הסכם ההתקשרות ביננו. 

אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון את הנהלים שלהלן. במידה שיש לך שאלות אנו כאן לרשותך.

סוגי עסקאות לרכישה 

מרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר מציע כמה אפשרויות לרכישת סוגי טיפולים.

– טיפול בודד ו/או עסקה מתמשכת עד 3 טיפולים; תקופה לניצול הטיפול/ים הינה עד 3 חודשים ממועד הרכישה.

– עסקה מתמשכת בת  4-6 טיפולים; תקופה לניצול הטיפולים הינה עד 6 חודשים ממועד הרכישה.

– עסקה מתמשכת בת  8-10 טיפולים; תקופה לניצול הטיפולים הינה עד 10 חודשים ממועד הרכישה.

– עסקה מתמשכת בת  11-12  טיפולים; תקופה לניצול הטיפולים הינה עד 12 חודשים ממועד הרכישה.

לאחר סיום  תקופת הניצול, הזכות לממש  טיפולים שטרם ניצלו  תפקע.

 •  ניתן לשלם במזומן (מוגבל ל 11,000 ש”ח בלבד), בעברת בנקאית או בכרטיס אשראי (עד 10 תשלומים שווים לפי גובה העסקה).
 •  תחילת תוקפה  של עסקת מתמשכת תיחשב החל ממועד רכישתה. תוקף עסקה מתמשכת בהתאם לכמות הטיפולים, כפי שמפורט בהסכם זה. לאחר תאריך התוקף, הזכות לממש טיפולים שטרם נוצלו תפקע.
 •  מחיר המנוי הנרכש ע”י הלקוח  מפורט בחשבונית/קבלה בעת הרכישה.

ביטול/הפסקת עסקת טיפול ו/או עסקה מתמשכת

 •  לפי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, ניתן לבטל עסקת טיפולים במהלך 14 הימים הראשונים מיום הרכישה. כספו של הלקוח יוחזר, למעט דמי ביטול ועמלה אשראי/המחאה אם קיים, כפי שמפורט בסעיף עמלות ביטול בהמשך הסכם זה.
 •  במקרה של ביטול העסקה תתבצע לאחר שבוצעו כבר טיפולים מתוך המנוי – יחויב הלקוח עבור השירותים שניתנו לו עד למועד הביטול: טיפולים אלו יחויבו לפי תעריף של טיפול בודד ללא מבצעים והנחות (מחיר טיפול בודד מפורט בחשבונית מס/קבלה או בטופס הייעוץ).
 •  
 •  לאחר 14 יום מיום הרכישה, אין החזר כספית אך ניתן לקבל זיכוי לרכישת מוצרים מבית מוניקה פכטר בלבד ו/או טיפולים אחרים במרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר. תוקף הזיכוי הינו 6 חודשים מיום קבלת הזיכוי.
 •  
 •  במידה וקבלת מוצר מתנה בגין התחייבות לתקופה קצובה, בעת ביטול העסקה ניתן להחזיר את המוצר אך ורק אם עומד בקריטריונים של תקנון החזרת מוצר. במקרה שלא ניתן להחזיר את המוצר על הלקוח לשלם את מחירו המלא. במקרה של קבלת טיפול מתנה והלקוח ניצל אותו  בעת ביטול העסקה תחויב בתשלום ערכו המלא של הטיפול.

החזרת מוצרים

בהחזרת מוצרים, כמו ביתר פעילותה, דואגת חברת מוניקה פכטר לפעול בהתאם להוראות הדין, לרבות חוקי הגנת הצרכן ונהלי משרד הבריאות ותקנות לרכישת תמרוקים.

בהתאם לכך: 

 •  מוצר קוסמטי הארוז באריזה הרמטית או בצלופן באופן המעיד כי המוצר לא נפתח וכי לא נעשה בו כל שימוש, ניתן להחזיר תוך 7  ימים מיום קבלת המוצר. כספו של הלקוח יוחזר, למעט דמי ביטול ועמלת אשראי/המחאה אם קיים, כפי שמפורט בסעיף עמלות ביטול בהמשך הסכם זה.
 •  לא ניתן החזר עבור: טובין פסידים: מוצר קוסמטי שאינו ארוז או ניתן לפתיחה ללא הותרת סימן/  מוצרים בעלי חיי מדף קצרים / תוספי תזונה (המהווים תכשיר כהגדרתו) /טובין שהוזמן במיוחד עבור הצרכן בעקבות העסקה.
 •  ביטול עסקה לא יינתן זיכוי או החזר כספי על מוצרים שנמכרו במבצע ששוויים פחות מ-50 ₪.
 •  על הלקוח להחזיר את המוצר בעברת אישית או ע”י שליח. עלות ותשלום החזרת המוצר תחול על הלקוח.
 •  במקרה של מוצר מקולקל או פגום על הלקוח להודיע לחברה על פגם כלשהו במוצר וזאת בתוך 24 שעות מקבלתו. אי הודעה ייחשב הדבר כי לא נפל פגם במוצר וללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה לעניין קיומו של פגם כלשהו במוצר.
 •  במקרה של החזרת מוצר עקב פגם תחזיר החברה בתוך 7 ימים מיום קבלת המוצר הפגום בחברה, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, ללא חיוב עמלה. 

המרת טיפולים

 

 •  ניתן להמיר את הטיפול/ים שנרכשו לסוג אחר של שירותים או מוצרים מבית מוניקה פכטר בלבד. 
 • במקרה של המרה לשירות או מוצר יקר יותר על הלקוח לשלם את ההפרש בין העסקה השינה  לעסקה החדשה. 
 •  במקרה של המרה לשירות או מוצר זול יותר לא יהיה החזר כספי. הלקוח יקבל שובר זיכוי למימוש עתידי. תוקף שובר זיכוי הינו 6 חודשים מיום קבלתו.
 •  במקרה והמרה העסקה תתבצע לאחר שבוצעו כבר טיפולים מתוך עסקה מתמשכת (סדרה או מנוי טיפולים) – יחויב הלקוח עבור השירותים שניתנו לו עד למועד ההמרה לפי תעריף של טיפול בודד ללא מבצעים והנחות.
 •  במידה והלקוח קיבל מוצר מתנה בגין התחייבות לעסקה מתמשכת, וברצונך להמיר את העסקה למוצר או שובר זיכוי יחויב הלקוח עבור ערך המוצר במלואו. 
 •  במידה והלקוח קיבל טיפול מתנה בגין התחייבות לעסקה מתמשכת ונצל אותו יחויב הלקוח עבור ערך הטיפול במלואו. אם לא נוצל טיפול במתנה מתבטל.

תנאי הקפאת טיפול/ עסקה מתמשכת

 •  לא תתאפשר הקפאת טיפולים רטרואקטיבית בשום מקרה.
 •  ניתן להקפיא טיפול או עסקה מתמשכת רק פעם אחת ללא תוספת תשלום.
 •  במקרה של טיפול בודד ועסקה מתמשכת של עד שלושה טיפולים – תקופה לניצול הטיפולים המקורי  תוארך בשלושה חודשים נוספים בלבד.
 •  במקרה של סדרה מעל שלושה טיפולים – תקופה לניצול הטיפולים המקורי תוארך בשישה חודשים נוספים  בלבד. 
 •  עם בעת בקשת הקפאת עסקה מתמשכת מעל 3 טיפולים ישנם פחות מ 3 טיפולים לניצול –תקופה לניצול הטיפולים המקורי  תוארך בשלושה חודשים נוספים בלבד.
 •  לא יתאפשר שינוי בהקפאה שנכנסה לתוקף
 •  ההקפאה תתחיל בעת קבלת טופס הקפאה חתום ע”י הלקוח/ה  ותיפסק ברגע סיומה או חזרה לטיפולים– המוקדם מבניהם.
 •  הקפאת הריון: במסגרת המנוי אנו מאפשרים לך בעת הריון להקפיא את המנוי בכל שלב במסגרת המנוי בכפוף להצגת אישור רפואי. ההקפאה תסתיים חודשיים מיום הלידה.
 •  יובהר כי הקפאה משמעה הקפאת התקופה ולא הקפאת התשלום. הלקוח ימשיך לשלם על העסקה במקרה של עסקת תשלומים בכרטיס אשראי או שיקים.

עמלות ביטול עסקה ו/או החזרת מוצרים

 

 •  קיים דמי ביטול  בסך של ₪100 או 5% ממחיר העסקה (הנמוך מביניהם). 
 •  בגין ביטול תשלום עסקה שבוצעה באמצעות כ.א – יחויב בנוסף עמלת סליקה הנקבעה ע”י חברת האשראי.
 •  בגין הוצאת שיקים שהופקדו לבנק – יחויב בנוסף עמלת משיכה בסך ₪25 לצ’ק בודד. (במקרה של ביטול ו/או החלפת אמצעי תשלום ביוזמת הלקוחה).
 •  אופן החזרת תשלום יהיה באמצעי תשלום שבו שולם המוצר ו/או העסקה תוך 7 ימי עסקים.

שינוי, ביטול  או אי הגעה לטיפול

 •  במקרה של ביטול או שינוי מועד התור בטווח הקצר מ 24 שעות ממועד הטיפול (לא כולל שבת וחגים), או אי הגעה לתור שנקבע, יתבקש הלקוח לשלם את ערכו המלא של הטיפול.
 •  במקרה של מנוי/סדרות טיפולים, יחויב כטיפול שבוצע וירד ממניין הטיפולים שנקנו.

נהלים כללים

 • עסקת טיפול ועסקה מתמשכת הינן עסקה אישית ואינן ניתנת למכירה ו /או להעברה לבן אדם אחר וגם לא לבני משפחה.
 • לצורך מעקב ותיעוד תוצאות הטיפולים מוניקה פכטר והצוות מצלם את אזור/ים המטופל.ייתכן וייעשה שימוש בתמונות אלו לצורך הדרכה ופרסום במדיה מודפסת או דיגיטלית, באתר האינטרנט, בפייסבוק ובאינסטגרם של מוניקה פכטר.בפרסומים לא ייעשה זיהוי בשם הלקוח, ופניו לא יראו במלואו כמה שניתן כדי לשמור על זהותו. 
 • בעת רכישת עסקה במרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר, הלקוח נכנס למאגר הלקוחות של מוניקה פכטר ואוטומטי יקבל עדכונים/מבצעים במסרונים (SMS), דואר אלקטרוני, דוא”ל שמסר בטופס אבחון וייעוץ. 

 

לשאלות, אנא פנו אלינו:

מרכז לאסתטיקה מוניקה פכטר: 09-7450172 / 052-8028136

monicapa@netvision.net.il

 

**יתכן כי חלק מתוכן ההסכם מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

*התקנון גם נמצא לרשותך בדלפק הקופה וניתנת מודפס ללקוח בעת הרכישה.