תקנון – תנאי שימוש באתר

 

 1. כללי

האתר הינו בבעלות חב' מוניקה פכטר  (להלן: "מוניקה פכטר").

 

האמור בתקנון זה מתייחס לשני המינים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

 

בגלישתך ו/או בשימושך ו/או בביצוע פעולות באתר (להלן: "האתר") מאשר ומצהיר כל העושה כן (להלן: "המשתמש") כי קרא את תקנון האתר וכי הינו מביע את הסכמתו לאמור בו וכי אין ולא יהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מוניקה פכטר ו/או מי מטעמה ו/או מי מעובדיה ו/או ספקיה ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור לאתר.

 

בגלישה ו/או שימוש באתר "Monica Pachter " בכתובת www.monicapachter.com/ (להלן: Monica Pachter " " ו/או “מוניקה פכטר ") מביע הגולש ו/או המשתמש, המפרסם (בדרך כלשהי) או מי מטעמו (להלן: ה"משתמש") את הסכמתו לתנאי שימוש אלה, הוא מצהיר כי הוא קרא אותם והבין אותם במלואם. במידה ותנאי מתנאי תקנון זה אינו מקובל על המשתמש, על המשתמש להימנע מעשיית שימוש כלשהו באתר. ואין ולא תהיה לו כל טענה בקשר אליו ו/או בגין שימוש כאמור באתר. השימוש באתר זה הינו על-פי תנאי תקנון זה בלבד והוא מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין המשתמש לבין מוניקה פכטר.

 

"Monica Pachter " מציעה פלאטפורמה אינטרנטי להצגה, שיווק ומכירה של מוצרי קוסמטיקה וטיפוח. 

את המוצרים (בכפוף לכל ההגבלות המפורטות בתנאי שימוש אלה) המשתמש יוכל לרכוש בצורה מקוונת ישירות דרך האתר. (להלן: "המוצרים" ו/או "המוצרים באתר") .

 

 1. דרך השימוש באתר

השימוש באתר אינו מותר לקטינים, וניתן לעשות בו שימוש החל מגיל 18 ."Monica Pachter " רשאי שלא לטפל, בכל דרך שהיא, בגולש ו/או משתמש שלא ממלא אחר דרישות אלה.

 

משתמש יהיה רשאי להזמין מוצרים עבור עצמו ו/או מוצרים עבור אחרים . במקרה של הזמנה עבור אחר, תהיה החברה רשאית לדרוש פרטים מזהים של האדם אשר עבורו מתבצעת ההזמנה והמשתמש יהיה אחראי לקבלת הסכמתו של אותו אדם לתנאי שימוש אלו ולמסירת פרטיו כאמור.

המחירון ו/או המוצרים כפוף בכל עת לשיקול דעתה הבלעדי של החברה והיא תהיה רשאית לשנותו מעת לעת ביחס להזמנות / מינויים שטרם בוצעו, ללא הודעה מראש.

 

תיאור ו/או מידע על המוצרים שאינם שייכים לחברה מוניקה פכטר הנמכרים באתר הינו באחריות בתי העסק המוסרים מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על החברה. מוסרי המידע כאמור, התחייבו כלפי החברה והצהירו בפניה על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר החברה. החברה אינה ערבה לאמינות המידע ומידת דיוקו. החברה לא תשא באחריות למידע ותכנים שיתפרסמו באתר החברה עצמה על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

 

כל התיאורים, התמונות, אריזות, האזכורים, התכונות, התוכן, המפרטים, המוצרים, והמחירים של המוצרים והשירותים המתוארים באתר כפופים לשינויים בכל עת ללא הודעה מוקדמת. גדלים מדוייקים, מידות, ותיאורים אחרים הם משוערים וניתנים למטרות נוחות בלבד.

המידע המופיע באתר נועד להתייחסות כללית בלבד, ואינו מהווה, בשום פנים ואופן, בין במישרין ובין בעקיפין, עצה ו/או יעוץ רפואי ו/או מקצועי ו/או חוות דעת רפואית ו/או מקצועית ו/או תחליף להסתייע במומחה. ייעוץ ינתן, ככל שינתן, אך ורק במסגרת פעילות המרפאה ובאופן אישי.

הכללתם של מוצרים או שירותים מסויימים באתר אינה מעידה או מתחייבת כי מוצרים אלה או שירותים אלה יהיו זמינים. זוהי האחריות שלך לוודא שהם אכן קיימים וזמינים. עליך לציית לכל החוקים (כולל דרישות מינימום גיל) לעניין קבלה, החזקה, שימוש, ומכירה של כל פריט שנרכש מאתר זה.

כמו כן, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל כמויות הנרכשות על ידי משתמשים ו- לשנות , להשעות או לסיים אירוע או קידום בכל עת ללא הודעה מוקדמת. איננו מבטיחים כי כל המוצרים המתוארים באתר שלנו יהיו זמינים בכל עת.

 

בעניין זה, המשתמש מצהיר כי הוא מתחייב למלא פרטים נכונים בלבד והוא מודע לכך כי כל פרט עשוי להשפיע על תמהיל המוצרים שיישלחו אליו.

הגולש ו/או המשתמש מצהיר כי ידוע לו ששימוש במוצרים על אחריותו בלבד לפי הוראות השימוש שמצויינות על גבי המוצר. והוא בכל מקרה עושה שימוש במוצרים על אחריותו הבלעדית.

בעניין זה יודגש למען הסר ספק, כי גולש אשר רוכש מוצרים ישירות דרך האתר עושה זאת על אחריותו המלאה, לאחר שבדק את הרכב המוצרים, האישורים הנלויים, התנאים וההגבלות הבריאותיות והוא מוותר מראש על כל טענה בעניין זה כנגד האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו לרבות מי מטעמו. הגולש מתחייב לשפות את האתר בעליו מנהליו ועובדיו בגין כל תשלום ו/או הוצאה שיוציאו בעניין זה.

 

 1. רכישה ומשלוח מוצרים

רכישה באתר תתבצע  באמצעות PayPal Website Payments‏. עם PayPal Website Payments‏, אתה יכול  לקנות באתר האינטרנט שלנו ולשלם באמצעות חשבון ה PayPal‏ שלך או בכרטיס האשראי גם ללא צורך בחשבון פייפאל.

על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמינה להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. במידה ולא תאושר עסקה ע"י חברת האשראי, תקבל המזמינה הודעה בהתאם ותידרש למסור אמצעי תשלום חלופי. יום ביצוע ההזמנה הינו יום אישור חברת האשראי על העסקה.

החשבונית תונפק ותשלח למייל שצוין במערכת ועל שם הלקוחה שביצעה את ההרשמה.

המוצרים ישלחו לכתובת אשר נמסרה על ידי המשתמש בעת ההזמנה בכפוף תנאי המשלוח.

מובהר כי במקרים מסוימים מסירת הסחורה על ידי חברת ההפצה אינה מתבצעת עד לפתח בית הנמען, לפרטים נוספים אנא פנו לשירות הלקוחות.

עוד מובהר כי שירותי השליחות וההפצה מתבצעים על פי תנאי החברות השונים והחברה אינה אחראית לכל איחור, עיכוב או נזק באספקת הקניה הסחורה או לאי-אספקתו של הסחורה , מארז ו/או מוצר פגום שנגרמו בשל חברות שליחויות ו/או ההפצה.

המשתמש אחראי למסירת פרטי משלוח מלאים ומדויקים בזמן רישום ההזמנה ובאחריותו לידע את החברה בדבר כל שינוי כתובת שהוא.

החברה /או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל איחור או עיכוב באספקת הסחורה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מהכנסת פרטים שאינם מלאים ו/או נכונים על ידי המשתמש או מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה.

החברה לא תישא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הזמנתו של משתמש לא התקבלה במערכות החברה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לבצע הזמנה.

בקשר לרכישה מקוונת של מוצרים באתר Monica Pachter – המוצר יצא למשלוח ממחסננו בין 3-7 ימים מיום קבלת התשלום. הגעת המוצר תלוי בסוג המשלוח שהמשתמש/גולש בחר בעת ביצוע ההזמנה. מייל עדכון יישלח ללקוח.

עלויות המשלוח בעת רכישת מוצרים באתר כדלקמן:

1 משלוח חינם בדואר רשום ברכישה מעל 200 שח. ישנה אפשרות לבחור משלוח בדואר שליח  בתוספת של  40שח.

2- דואר  רשום 20 שח / דואר שליח 40 שח לרכישות מתחת 200 שח

ביטול ההזמנה מתאפשר בתוך 14 ימים מביצוע העסקה באמצעות דף יצירת קשר שבאתר .כל בקשה שתתקבל לאחר זאת אנו נשתדל לשנות, אך ברוב המקרים תהליך האריזה והמשלוח כבר יסתיים ולא ניתן יהיה לבטל את העסקה.

ביטול עסקה יתבצע באחת הדרכים הבאות-

(1) באמצעות שירות הלקוחות של החברה, בכפוף לתשלום דמי ביטול – על ידי שליחת הודעה בכתב לחברה, לדואר האלקטרוני של שירות הלקוחות של החברה: monicapa@netvision.net.il או (2)לפקסימיליה: 09-7450172.

על הודעת הביטול הנמסרת לשירות הלקוחות של החברה להכיל את הפרטים הבאים: 

 1. שם פרטי ומשפחה של הלקוח; 
 2. תאריך ההזמנה; 
 3. סכום ההזמנה; 
 4. כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון; 
 5. סיבת הביטול; 

במקרה של ביטול הזמנה, תנכה החברה מהסכום המוחזר בגין ביטול ההזמנה, דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% מהסכום המוחזר, אך בכל מקרה לא יותר מ- 100₪, בהתאם להוראות הדין.

במידה והביטול נעשה אחרי שליחת ההזמנה מהמחסנים שלנו, יהיה עלייך לשאת בעלויות דמי משלוח להחזרת ההזמנה. יש לוודא שכל הפריטים נארזים בצורה מוגנת ובטוחה בכדי למנוע כל פגיעה בעת המשלוח .ההחזרה יתבצע  באמצעות דואר רשום בלבד בכדי שתהיה אפשרות לעקוב אחרי החבילה. הכל בתנאי שהפריטים המוחזרים הם סגורים באריזתם המקורית וללא שימוש, לא משומשים ובלי שום שבר ו/או נזק.

במקרה של החזר מוצר, יש לשים לב כי הפריטים המוחזרים חייבים להיות סגורים באריזתם המקורית וללא שימוש ולא משומשים, אחרת יהיה עלייך לשאת בעלויות דמי משלוח.

 

בכדי לפעול בעניין בקשת ההחזר שלך באופן המהיר ביותר, כל בקשת החזר חייבת לכלול:

 

עותק של דף המשלוח או מספר ההזמנה שלך, אישור על החזר (משירות הלקוחות) 

יש לוודא שכל הפריטים נארזים בצורה מוגנת ובטוחה בכדי למנוע כל פגיעה בעת המשלוח .ההחזרה יתבצע  באמצעות דואר רשום בלבד בכדי שתהיה אפשרות לעקוב אחרי החבילה.

 

 1. אחריות בית העסק

אנו עושים הכל כדי שהמוצרים יצאו תקינים. במידה והתגלע פגם כלשהו, יש לפנות לשירות הלקוחות שלנו ואנו נעשה ככל האפשר לסייע ללקוח בהקדם האפשרי.

 

 1. התחייבות גולש בקשר עם שימוש במוצרים

הגולש מתחייב לעשות שימוש זהיר וקפדני במוצרים הנשלחות אליו על ידי החברה. 

בעניין זה, הגולש מתחייב לבחון היטב את מרכיבי המוצר ולוודא שאין בו חומרים ו/או הרכבים אחרים שעשויים לגרום לו לנזק, אלרגיה או כל בעיה אחרת. 

הגולש מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה MONICA PACHTER  בעניין זה והוא מתחייב לשפות אותו עם דרישה מיידית, על הוצאה ו/או נזק שייגרם למוניקה פכטר בעניין זה. 

במידה והגולש חושש שמוצר פלוני עשוי לגרום לו לנזק מכל סוג שהוא, הוא מתבקש שלא לעשות שימוש במוצר, לדווח לחברה באופן מיידי, ליצור עמה קשר ולהחזירו בהקדם אליה. החברה תעשה מאמצים בעניין זה, להחליף, ככל הניתן, את המוצר הבעייתי במוצר אחר שייטיב עם הגולש. 

במידה והגולש כבר פתח את המוצר ו/או אריזתו ועשה בו שימוש כלשהו, החברה אינה מתחייבת להחליפו באחר.

 

 1. התחייבויות נוספות של המשתמשים

בשימוש באתר MONICA PACHTER, המשתמש ו/או הגולש מתחייב שהוא עושה בו שימוש בהתאם להוראות התקנון והדין. יש להימנע מפגיעה באתר, בחברה, בעליו, מנהליו, עובדיו במשתמשים אחרים לרבות בצדדים שלישיים. 

בנוסף לאמור לעיל, שימוש באתר MONICA PACHTER,  מהווה הסכמה –

שלא להעלות תכנים שאינם חוקיים או שיש בהם הפרה של דין כלשהו לרבות חומר משדל, מסייע, מעודד, מפר זכויות קניין רוחני, לשון הרע. 

שלא להעלות תוכן, לנהל או לשתף תוכן המהווה פגיעה בפרטיות או חדירה לפרטיות בכל דרך שהיא לרבות שליחת דואר זבל במסגרת זאת.

שלא לאסוף נתונים על גולשים אחרים.

שלא להתחזות לאדם אחר.

שלא להעלות תכנים שיש בהם לשון הרע

שלא להעלות תכנים שיש בהם או משתמעים מהם פרטים העשויים לחשוף את זהותו של קטין או קטינה.

אינך רשאי להשתמש בעכבישים, רובוטים, טכניקות כריית נתונים או מכשירים אוטומטיים אחרים או תוכניות לקטלוג, הורדה או שכפול, לאחסן או להפיץ תוכן נגיש באתר

שלא להעתיק מאתר MONICA PACHTER,  תכנים, לרבות תכני משתמשים ולא לעשות בתכנים המפורסמים כל שימוש שאינו למטרה רגילה.

שלא להציב את אתר MONICA PACHTER ,  בתוך מסגרת באתר אחר או אפליקציה אחרת (frame) או כחלק מאתר אחר או אפליקציה אחרת.

 1. קניין רוחני

המשתמש/גולש מצהיר שידוע לו כי כל זכויות הקניין הרוחני ובכלל הגלומות באתר MONICA PACHTER, , והשירות לרבות רעיון, קוד תוכנה, דפים, תמונות, אייקונים, מלל, נתונים, זכויות יוצרים, סימני מסחר, לוגו, פטנטים, סימנים גרפיים, סודות מסחריים, רעיונות העומדים בבסיס האתר ו/או השירות וכיו"ב הינם קניינה הבלעדי של  MONICA PACHTER ,  ו/או בעליה וכל שימוש שאינו מורשה בו על ידי המשתמש/גולש או צד ג' אחר מטעמו, בין במישרין ובין בעקיפין, אסור ודורש אישור או רשיון מתאים בכתב מאתר MONICA PACHTER,  בדרך שתקבע מפעם לפעם. 

 

המשתמש/גולש מצהיר כי ידוע לו שהוא אינו רשאי להעתיק, להפיץ, לשדר, להעביר, להעמיד לרשות הציבור, ליצור יצירה נגזרת ו/או כל פעולה אחרת שום חומר הקשור לאתר MONICA PACHTER,  ו/או הנגזר ממנו -מעבר לפעולות הסבירות המתבקשות.

 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל המידע, נתונים, תכנים, פרטים ו/או כל חומר אחר המוזן או המועלה על ידו ל MONICA PACHTER במסגרת השימוש, הינם באחריותו הבלעדית והוא מצהיר בזאת שהוא רשאי לעשות כן בכל הנוגע לזכויות קניין רוחני בתכנים ו/או תמונות ו/או בכלל והם אינם באחריות MONICA PACHTER ו/או מנהליו ו/או בעליו, ועל המשתמש מוטלת האחריות הבלעדית והמלאה לוודא כי הם אינם מפרים זכויות כלשהן.

 

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל הפרה, ישירה או עקיפה, על ידי המשתמש או על ידי צד ג' מטעמו או מטעם אחר, בכוונה או ברשלנות, הינם אסורים בהחלט ועלולים לגרום MONICA PACHTER, מנהליו, בעליו, עובדיו, ספקים הקשורים עמו או צד ג' מטעמם נזקים שונים ורבים. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות באופן מיידי, עם דרישה ראשונה, את MONICA PACHTER ו/או נושאי משרה ו/או בעליו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק או הוצאה שתגרם כאמור. 

המשתמש מצהיר כי בשימוש באתר MONICA PACHTER  הוא מוותר מראש על כל דרישה באמצעותו או מי מטעמו לתמלוגים ו/או תמורה מ אתר MONICA PACHTER, בעליה, מנהליה ועובדיה. 

 

 1. אחריות ושיפוי 

כמפורט לעיל, אתר MONICA PACHTER פועלת אך ורק כפלטפורמה שיווקי ומכירתי של  מוצרי קוסמטיקה, טיפוח ויופי ובכל מקרה לא תהווה אתר MONICA PACHTER  ו/או מי מטעמה צד כלשהו בקשר עם מוצר כלשהו שיגיע אל הגולש ו/או לכל פרסום הודעה, הצעה עסקית, עסקה ו/או כל דבר אחר העשוי לנבוע משימוש אתר MONICA PACHTER .

בית העסק המספק את המוצר ו/או היצרן הינם האחראיים הבלעדיים למוצרים והחברה לא תישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו למשתמש ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם המוצרים. 

המשתמשים מצהירים כי ידוע להם כי בשימוש באתר ו/או בפלאטפורמות נלוות, הם עשויים להיחשף לפרסומות לרבות הצעות עסקיות, פרסומים כלליים, הצעות להנחות ו/או מבצעים ספונטאניים. אתר MONICA PACHTER רשאית להוסיף ולשנות פרסומות ו/או הצעות עסקיות אלו כראות עיניה בלבד, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה כנגדה בעניין זה. 

מידע, מוצרים, פרסומים, הנחות, הטבות וכו' באתר MONICA PACHTER  לא יהווה המלצה ו/או הנחייה ו/או שידול מצד אתר MONICA PACHTER ביחס לטובין או השירותים המפורסמים בו.    MONICA PACHTER  אינה נושאת באחריות כלשהי לנכונות המידע, הפרסומים, פרסומות, הצעות עסקיות וכו' ועל המשתמש לוודא תנאים אלו ישירות מול המפרסם. בעניין זה הרי שבעליה ו/או מנהליה ו/או מפעילה ו/או עובדיה אינם נושאים באחריות כלשהי למודעות שכאלה, מוצרים, תכנים ובכלל.

 

חברה MONICA PACHTER  אינה מתחייבת לפרסם ו/או להעלות מידע או מוצרים כלשהם לרבות פרסומים, מודעות, הצעות עסקיות או תכנים כלשהם והיא יכולה להסירם באופן עצמאי ועל בסיס שיקול דעתה הבלעדי. המפרסמים, הגולשים ו/או המשתמשים מוותרים מראש על כל טענה בעניין זה. 

חברה MONICA PACHTER רשאית להסיר ו/או להוסיף תכנים, פיטצ'רים, הגבלות, תכונות, וכל פעולה אחרת שתוסיף או תשנה את נראות השימוש, הפעלתו, דרך פעולתו ובכלל – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

בנוסף, מפעילי ו/או בעלי חברה MONICA PACHTER אינם מתחייבים התחייבות כלשהי לגבי פרק הזמן בו יפעל האתר ו/או ו/או מה מן השירותים המוצעים בהם, כפי שהם כיום או בכל מתכונת אחרת, לעמוד לרשות המשתמש. המשתמש עושה כן על אחריותו בלבד.

המשתמשים, גולשים, מפרסמים או מי מטעמם מצהירים כי בשימוש כלשהו באתר  MONICA PACHTER, הם מוותרים מראש על כל טענה בדבר בעלות ו/או זכויות כלשהן ו/או תמורה כלשהי מסוג וממין כלשהו שהם עשויים לקבל בקשר עם השתתפותם בפעילויות אתר MONICA PACHTER

 

בכל מקרה, המשתמש ו/או הגולש ו/או מי מטעם משחררים את חברה MONICA PACHTER מנהליה, בעליה ו/או עובדיה מכל אחריות ישירה ו/או עקיפה לכל נזק שהוא שעשוי להיגרם או שנגרם להם כתוצאה משימוש כלשהו באתר MONICA PACHTER לרבות המוצרים השונים שיקבל באמצעותו. 

המשתמש מתחייב לפצות ולשפות את מפעילי חברה MONICA PACHTER, בעליו ומנהליו מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק שייגרם להם בקשר לשימושו באתר, לרבות כל מעשה או מחדל מצידו – זאת בניגוד לכל דין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה. 

 

 1. סודיות ופרטיות

חברה MONICA PACHTER מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה ובאופן סביר, לשמור על סודיות ופרטיות פרטי המשתמשים שנמסרו בעת ההרשמה לאתר MONICA PACHTER  SHOP. פרטים אלו יישמרו בידי חברה MONICA PACHTER  .

 

במידה ולמרות אמצעי האבטחה שנוקטת חברה MONICA PACHTER יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור בידיה ו/ או להשתמש בו לרעה, או בכל דרך אחרת, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי חברה MONICA PACHTER ו/או מנהליו ו/או בעליו. 

חברה MONICA PACHTER שומרת לעצמה את הזכות לאסוף לצרכיה נתונים רלוונטיים אודות שימוש של המשתמשים באתר MONICA PACHTER SHOP כולל שמות, דפים שנצפו, מוצרים מועדפים, רכישות קודמות, תחומי ונושאי עניין, פיתוח ושיפור השירות. 

חברה MONICA PACHTER תהיה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מתייחסים ללקוחות אישית או מזהים אותם באופן אישי.

 

חברה MONICA PACHTER , או מי מטעמה, שומרת לעצמה הזכות לפנות למשתמש בכתב או בע"פ בכל מידע בדבר הצעות לשיפור שירות, טיפים, מבצעים, הצעות, מוצרים, נושאי עניין חדשים וכיו"ב. 

בעניין זה- מתן פרטיו האישיים של המשתמש לאתר ו/או הרשמה לאתר יהווה הסכמה לעניין סעיף 30א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ"ב 1982, ויאפשר לחברה MONICA PACHTER  ו/או מי מטעמה לשלוח למשתמשים דברי פרסומת. הגולש מוותר מראש על טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר בקשר ל"דואר זבל" ו/או "ספאם" והוא מתחייב לפנות אליה בכל בעיה ו/או תלונה בעניין זה. 

 

 1. כללי

לחברה MONICA PACHTER  ו/או בעליה תעמוד הזכות להמחות את זכויותיהם ו/או חובותיהם על-פי תקנון זה ו/או בחברה MONICA PACHTER עצמה לכל צד שלישי באשר הוא, ללא הודעה כלשהי למפרסמים, משתמשים, גולשים או מי מטעמם.

 

כל המידע המופיע ב אתר MONICA PACHTER  לרבות בתקנון זה, לרבות, אך לא רק, בעיצוב האתר, מחירים, עמלות, שירותים, פרסומים וכל הקשור ל MONICA PACHTER ו/או לשירות המוצע בה נתון לשינויים מפעם לפעם, בלא כל הודעה מראש למשתמשים – זאת על פי שיקול דעת בלעדי של חברה MONICA PACHTER ו/או בעליה. 

 

באחריות המשתמש ו/ו הגולש להתעדכן מפעם לפעם בנוסח התקנון העדכני. 

 

לביהמ"ש המוסמך בעיר תל-אביב יפו (מדינת ישראל) תהיה הסמכות הבלעדית בכל סכסוך בקשר לשימוש SHOP MONICA PACHTER ו/או לתנאי תקנון זה.